Porozumienie z Legnicą

PZW Poznań podpisał porozumienie zerowe na łowienie na okręgu Legnica

2020 (w trakcie uzupełniania)

Z porozumienia mogą skorzystać wyłącznie:
członkowie umawiających się Okręgów, którzy  wnieśli w macierzystym Okręgu składkę członkowską ogólnozwiązkową i pełną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód.

1. Okręg Nadnotecki PZW w Pile

Wzajemne porozumienie na wybrane akweny bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek:

Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania na jez. Pakawskim, rz.  Wełnie Nr 6 i 8, rz. Warcie Nr 9, rz.  Noteć Nr 9

Członkowie Okręgu Nadnoteckiego nabywają możliwość wędkowania na jez. Chojeńskim, rz.  Wełnie nr 9 i rz. Warcie Nr 7, 8 i 10  

Korzystający z porozumienia zwolnieni są z obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb zgodnie do wydanego zezwolenia.

 

2. Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.- w trakcie realizacji

 

3. Okręgu PZW w Kaliszu

….

 

4. Okręgu PZW w Legnicy

….

punkty wydawania zezwolenień na OPZW Legnica dla wędkarzy poznańskich:

…..

 

5. Gospodarstwo Rybackie Sieraków

Udostępnienia się członkom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, posiadającym uiszczoną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód na rok bieżący, następujących jezior do wędkowania z brzegu:

– jez. Kłosowskie                                           

– jez. Lichwin

– jez. Bucharzewo                                         

– jez. Putnik

– jez. Barlin                                                   

– jez. Śremskie

– jez. Ławica                                                  

– jez. Strzyżmin

– jez. Chalinek                                               

– jez. Radgoszcz                                  

– jez. Kubek – limitowane

Udostępnienia się członkom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, posiadającym uiszczoną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód na rok bieżący, następujących jezior do wędkowania z łodzi w okresie od 1 maja do 30 listopada:

– Ławica                                                        

– Radgoszcz

– Strzyżmin                                                    

– Barlin                                                            

Na w/w akwenach zabrania się wędkowania z łodzi w porze nocnej.

 

Na jez. Barlin obowiązuje dobowy limit łodzi z których prowadzony jest połów ryb – wynoszący 4 szt. Tym samym przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek zgłosić się i uzgodnić z Gospodarstwem Rybackim Sieraków możliwość wędkowania w danym dniu.

 

6. Okręg PZW w ……. – w trakcie realizacji

 

 

2019

Z porozumienia mogą skorzystać wyłącznie:
członkowie umawiających się Okręgów, którzy  wnieśli w macierzystym Okręgu składkę członkowską ogólnozwiązkową i pełną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód.

1. Okręg Nadnotecki PZW w Pile

Wzajemne porozumienie na wybrane akweny bez konieczności wnoszenia dodatkowych składek:

Członkowie Okręgu Poznańskiego nabywają możliwość wędkowania na jez. Pakawskim, rz.  Wełnie Nr 6 i 8, rz. Warcie Nr 9, rz.  Noteć Nr 9

Członkowie Okręgu Nadnoteckiego nabywają możliwość wędkowania na jez. Chojeńskim, rz.  Wełnie nr 9 i rz. Warcie Nr 7, 8 i 10  

 

2. Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

Porozumienie jednostronne uprawniające wyłącznie Członków Okręgu Poznańskiego obejmuje rzekę Wartę – obwód rybacki nr 11 – od granicy z obwodem rybackim nr 10 (m. Nowy Kraków) do granicy Województwa Wielkopolskiego. Na wskazanym odcinku rzeki obowiązuje wędkarzy prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb.

 

3. Okręgu PZW w Koszalinie

Porozumienie limitowane – 150 zezwoleń dla wędkarzy Okręgu Poznańskiego PZW posiadających opłacone pełne składki okręgowe. Zezwolenie do pobrania w biurze ZO PZW w Poznaniu.

 

4. Gospodarstwo Rybackie Sieraków

Udostępnienia się członkom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, posiadającym uiszczoną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód na rok bieżący, następujących jezior do wędkowania z brzegu:

– jez. Kłosowskie                                           

– jez. Lichwin

– jez. Bucharzewo                                         

– jez. Putnik

– jez. Barlin                                                   

– jez. Śremskie

– jez. Ławica                                                  

– jez. Strzyżmin

– jez. Chalinek                                               

– jez. Radgoszcz                                  

– jez. Kubek – limitowane

Udostępnienia się członkom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, posiadającym uiszczoną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód na rok bieżący, następujących jezior do wędkowania z łodzi w okresie od 1 maja do 30 listopada:

– Ławica                                                        

– Radgoszcz

– Strzyżmin                                                    

– Barlin                                                            

Na w/w akwenach zabrania się wędkowania z łodzi w porze nocnej.

 

Na jez. Barlin obowiązuje dobowy limit łodzi z których prowadzony jest połów ryb – wynoszący 4 szt. Tym samym przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz ma obowiązek zgłosić się i uzgodnić z Gospodarstwem Rybackim Sieraków możliwość wędkowania w danym dniu.

źródlo: poznan.pzw.org

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *